Nishiki RH Comp (Beg)

Nishiki RH Comp (Beg)


24växlar med mek. skivbroms.


4995 SEK